EĞİTİM

1977Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

Doktora - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1977Université Claude Bernard Lyon 1

Doktora - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1974Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

Yüksek Lisans - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1974Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

Yüksek Lisans - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1973Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

Lisans - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1973Université Claude Bernard Lyon 1

Lisans - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

1982Dokuz Eylül Üniversitesi / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Dr. Öğr. Üyesi

1983Dokuz Eylül Üniversitesi / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Doç. Dr.

1991Dokuz Eylül Üniversitesi / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Prof. Dr.