KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

M. Şükrü Güney 1.2.1950 tarihinde Siirt&039;te doğmuştur. 1961 yılında Tatvan İlkokulu&039;ndan, 1964 yılında İskenderun Ortaokulu&039;ndan mezun olmuştur. 1967 yılında Adana Erkek Lisesi&039;nden mezun olduktan sonra, Devlet hesabına yabancı ülkelerde okutulmak üzere açılan sınavı kazanıp DSİ Genel Müdürlüğü hesabına Fransa&039;ya gönderilmiştir.

1973 yılında I.N.S.A. (Institut National des Sciences Appliquees - LYON ) dan İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. Viskoelastik borularda su darbesi olayını incelediği doktora çalışmalarını Prof. Emile RIEUTORD&039;un yönetiminde yürütmüş ve 8 Eylül 1977 günü "Contribution a l&039;etude du phenomene de coup de belier en conduite viscoelastique" adlı doktora tezini savunarak "tres honorable" derecesiyle Doktor Mühendis ünvanını almıştır. 1973-1978 yılları arasında Lyon Claude Bernard Üniversitesi Tıp Fakültesinde "Mathematiques et Informatique Medicale" asistanlığı yapmıştır.

Askerlik görevini 1976 yazında 4 ay süre ile Tuzla Piyade Okulunda yapmış ve yedek asteğmen olarak terhis olmuştur. 1978 yılında yurda dönmüş ve 15 Şubat 1978 tarihinde İzmir DSİ 2.Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Fen Heyeti Müdürlüğünde göreve başlamıştır. 8 Ekim 1980 tarihinde Ege Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Mühendislik Jeolojisi Bölümünde uzman olarak görev almış, 3 Nisan 1981 tarihinde Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 7 Haziran 1982 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. "Enkesit Parametreleri Zamana Bağlı Olarak Değişen Viskoelastik Borularda Su Darbesi" adlı Doçentlik tezi kabul edilmiş, doçentlik sınavının diğer safhalarını da başarı ile tamamlayarak 29 Kasım 1983 tarihinde Üniversite Doçenti ünvanını elde etmiştir. 10 Temmuz 1989 yılında Profesörlüğe yükseltilmiş olup bu tarihten itibaren emekli olduğu 1 Şubat 2017 tarihine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim dalında görev yapmıştır.

2547 sayılı yasanın 39.maddesi çerçevesinde KKTC Girne Uluslararası Amerikan Üniversitesi’nde de görev alan Prof. Dr. M. Şükrü GÜNEY; bu üniversitede 01.02.1997 - 31.08.1997 tarihleri arasında İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 01.09.1997 - 31.08.1998 tarihleri arasında da Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevlerini vekaleten yürütmüştür.

Yüksek Öğrenimini ve doktora çalışmalarını Fransa’da yapan M. Şükrü GÜNEY yüksek öğrenimi sırasında yabancı dil olarak İngilizce’yi seçmiştir. Ege Üniversitesi’ne atandıktan sonra Yabancı Diller Yüksek Okulunda öğretim elemanları için açılan kurslara katılmış ve İngilizce C kurunu başarı ile tamamlamıştır. 25.3.1982 günü girdiği Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil (Fransızca) sınavında ve 17.11.1982 günü 1750 sayılı yasaya göre yapılan Doçentlik Yabancı Dil (Fransızca) sınavında başarılı olmuştur.

2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde öngörülen merkezi yabancı dil (Fransızca) sınavını Eylül 1982 döneminde , merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavını ise Mayıs 1986 döneminde başarmıştır.

11.11.1990 tarihinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İNGİLİZCE dilinde " B " seviyesiyle, 12.05.1991 tarihinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında FRANSIZCA dilinde " A " seviyesiyle başarılı olmuştur.

1983 - 1989 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. M. Şükrü GÜNEY emekli olduğu tarihe kadar İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarının sorumlusu olmuştur. Ayrıca değişik yüksek lisans ve doktora giriş sınavları ile araştırma görevlisi sınavları için kurulan yabancı dil ve bilim sınav jürilerinde jüri üyesi olarak görev almıştır. 1999-2005 yılları arasında yatay geçiş ve intibak komisyonu üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Prof. Dr. M. Şükrü GÜNEY 2005-2008 yıllarında Hidrolik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yapmıştır.

3 adet TÜBİTAK projesi yürütmüş, 2 adet TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak görev almış olup halen 2 adet TÜBİTAK projesinde danışmanlık yapmaktadır.

7 adet doktora tezi ve 13 adet yüksek lisans tezi yönetmiş olup 4 adet doktora tezi ve 1 adet yüksek lisans tezi yönetmeye devam etmektedir.

Verdiği dersler:
Lisans düzeyinde:
TEKNİK İNGİLİZCE I,TEKNİK İNGİLİZCE II, BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA,AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, HİDROLİK, BİLGİSAYAR DESTEKLİ HİDROLİKTASARIM,YERALTISULARI, FİZİKSEL MODELLER, MÜHENDİSER İÇİN FRANSIZCA, HİDROLOJI, FLUID MECHANICS, HYDROMECHANICS, FRENCH FOR ENGINEERS,PHYSICAL MODELS,WATER RESOURCES ENGINEERING, APPLIED HYDRAULICS

Lisansüstü düzeyde:
COMPUTATIONAL HYDRAULICS, ANALYSIS AND CONTROL OF UNSTEADY FLOWS IN PIPELINES
HYDRAULIC PHYSICAL MODELS,FLOW THROUGH POROUS MEDIA,ADVANCED HYDROMECHANICS,
CONTAMINANT TRANSPORT IN GROUNDWATER, BOUNDARY LAYER THEORY, HYDRAULICS OF SEDIMENT TRANSPORT,DAM HYDRAULICS