MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • A.Ö.AKSOY , G.BOMBAR , T.ARKIŞ and M.Ş.GÜNEY .
  (2017) Study of the Time-dependent Clear Water Scour Around Circular Bridge Piers.
  Journal Of Hydrology And Hydromechanics , Vol. 65, No. 1, 26-34,
Uluslararası
 • G.BOMBAR , A.ÖZGENÇ AKSOY , M.Ş.GÜNEY.
  (2023) Effects of Flow Unsteadiness on the Transport of Bimodal Bed Material.
  Turkish Journal Of Civil Engineering , Vol. 34, No. 6, 99-128, ISBN: 2822-6836
 • A.ÖZGENÇ AKSOY , M.DOĞAN , S.OĞUZHAN GÜVEN , G.TANIR and M.Ş.GÜNEY.
  (2022) Experimental and Numerical Investigation of the Flood Waves due to Partial Dam Break.
  İranian Journal Of Science And Technology, Transactions Of Civil Engineering , Vol. online,
 • A.BOR , M.Ş.GÜNEY.
  (2022) Experimental and Numerical İnvestigation of Local Scour Around Square Bridge Pier.
  Journal Of Engineering Science And Technology , Vol. 17, No. 1, 404-419,
 • A.BOR , M.Ş.GÜNEY .
  (2021) Experimental Investigation of Scour Hole Characteristics for Different Shapes of Piers Caused by Flood Hydrograph Succeeding Steady Flow.
  Teknik Dergi , Vol. 32, No. 2, 10739-10766,
 • F.Gümgüm , M.Ş.GÜNEY.
  (2021) Effect of Sediment Feeding on Live-Bed Scour around Circular Bridge Piers.
  Civil Engineering Journal , Vol. 7, No. 5, 906-914, ISBN: 2676-6957
 • F.GÜMGÜM , M.Ş.GÜNEY .
  (2020) Time Dependent Live-bed Scour Around Circular Piers under Flood Waves.
  Periodica Polytechnica Civil Engineering , Vol. 64, No. 1, 65-72,
 • Y.JIA , M.ALTINAKAR , M.Ş.GÜNEY. .
  (2018) Three-dimensional numerical simulations of local scouring around bridge piers.
  Journal Of Hydraulic Research , Vol. 56, No. 3, 351-366,
 • M.DOĞAN , A.Ö.AKSOY , Y.ARISOY , M.Ş.GÜNEY and V.ABDI.
  (2018) Experimental investigation of the equilibrium scour depth below submerged pipes both in live-bed and clear-water regimes under the wave effect.
  Applied Ocean Research , Vol. 80, No. 1, 49-56,
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , T.Arkış , G.Bombar.
  (2015) Experimental and numerical investigation of flood propagation due to trapezoidal breach in the distorted physical model of Ürkmez Dam.
  Dam Engineering Journal - International Dam World Conference/Dam Engineering Special Issue , Vol. 15, No. 4, 171-187,
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , G.Bombar , Ş.Elçi.
  (2014) Distorted pyhsical model to study sudden partial dam break flows in an urban area.
  Journal Of Hydraulic Engineering , Vol. 140, No. 11, 1-11,
 • A.Özgenç Aksoy , G.Bombar , M.Ş.Güney.
  (2013) Experimental study of groundwater contaminant transport and determination of longitudinal dispersivity.
  Anadolu University Journal Of Science And Technology –Applied Sciences And Engineering , Vol. 14, No. 1, 29-37,
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , A.Özgenç Aksoy , M.Doğan.
  (2013) Use of UVP to investigate the evolution of bed configuration.
  Korean Journal Of Civil Engineering , Vol. 17, No. 5, 1188-1197,
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , A.Özgenç Aksoy.
  (2013) Experimental study of the coarse surface development effect on the bimodal bed-load transport under unsteady flow conditions.
  Journal Of Hydraulic Engineering , Vol. 139, No. 1, 12-21,
 • G.Bombar , Ş.Elçi , G.Tayfur , M.Ş.Güney and A.Bor.
  (2011) Experimental and numerical investigation of bedload transport under unsteady flows.
  Journal Of Hydraulic Engineering , Vol. 137, No. 10, 1276-1282,
 • G.Bombar , M.Ş.Güney.
  (2010) Experimental investigation of sediment transport in steady flows.
  Scientific Research And Essays , Vol. 5, No. 6, 582-591,
 • G.Bombar , M.Ş.Güney , M.S.Altınakar.
  (2010) Application of image processing in unsteady flows to investigate bed load transport.
  Mathematical And Computational Applications , Association For Scientific Research , Vol. 15, No. 3, 420-427,
 • G.Bombar , M.Ş.Güney.
  (2010) Experimental investigation of the integral constant in steady flow conditions.
  Journal Of Scientific Review , Vol. 2, No. 1, 73-78,
 • G.Bombar , M.Ş.Güney , G.Tayfur , Ş.Elçi.
  (2010) Calculation of the time-varying mean velocity by different methods and determination of the turbulence intensities.
  Scientific Research And Essays , Vol. 5, No. 6, 572-581,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • T.ARKIŞ , M.Ş.GÜNEY .
  (2020) Barajın Kısmi ve Ani Yıkılması Durumlarında Oluşan Taşkın Dalgalarının Çarpıtılmış Fiziksel Model ile Deneysel Olarak Araştırılması.
  DEUFMD , Vol. 22, No. 66, 887-896,
 • F.GÜMGÜM , A.Ö.AKSOY , M.Ş.GÜNEY. .
  (2019) Temiz Su Koşulları Altında Dairesel Köprü Ayaklarının Etrafındaki Nihai Oyulma Derinliklerinin Deneysel Araştırılması.
  Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi , Vol. 10, No. 3, 1165-1175,
Uluslararası
 • M.S.Guney , E.Dumlu , M.Okan.
  (2023) Experimental Study of the Evolution of the Breach and the Discharge through the Breach Resulting from Piping Due to Seepage at the Mid-Part of Earthfill Dam.
  International Journal Of Structural And Civil Engineering Research , Vol. 12, No. 2, 43-51,
 • E.SEVİNÇ , M.Ş.GÜNEY.
  (2021) Experimental İnvestigation of the Partial Vegetation Effect on the Flood Wave Propagation Resulted from Dam Failure in Ürkmez Residential Area by means of Distorted Physical Model .
  Dokuz Eylül University Faculty Of Engineering Journal Of Science And Engineering , Vol. 23, No. 69, 803-821,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • G.Bombar , M.Ş.Güney.
  (2009) Üçgen şeklindeki taşkın hidrografından kaynaklanan taban malzemesi taşınmasının deneysel araştırılması.
  Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , Vol. 24, No. 1, 7-16,