PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Toprak Dolgu Barajlarda Borulanmanın Ve Borulanma Nedeniyle Oluşan Gediklerin Gelişmesinin Ve Hidrolik Davranışlarının Deneysel Ve Sayısal Araştırılması.
  (2019-2020) TÜBİTAK
 • Açık Kanada Taşkın Hidr. Yayılmasından Kaynaklanan Katı Madde Har. Iki Boyutlu Deneysel Ve Teorik Araştırılması; Bu Hareket Nedeniyle Köprü Ayaklarında Oluşan Yerel Oyulmaların Belirlenmesi -
  (-1) TÜBİTAK
 • Heterojen, Antizotrop Ortamlarda 3 Boyutlu Yeraltısuyu Akımının Deneysel ve Teorik Araştırılması ve Homojen Ortamlarda 3 Boyutlu Dispersivitenin Laboratuar Ölçümleriyle Belirlenmesi
  (-1) TÜBİTAK
 • Kararsız Açık Kanal Akımlarında Katı Madde Taşınımının Deneysel ve Teorik Araştırılması- Bulguların Tahtalı Havzası Derelerine Uygulanması
  (-1) TÜBİTAK

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Toprak Dolgu Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Sediment Taşınımının Deneysel ve Sayısal Model ile Araştırılması—Gerçek Barajlara CBS Ortamında Uygulanması
  (-1) TÜBİTAK
 • Baraj Yıkılması Durumunda Mansap Bölgesi Bitki Örtüsünden Kaynaklı Pürüzlülüğün Taşkın Dalgası Yayılımı Üzerine Etkisinin Deneysel ve Sayısal Olarak Araştırılması
  (-1) TÜBİTAK
 • Kazıklı Kıyı Yapıları ile Kıyı Bölgesinde Yer Alan Rüzgâr Türbini Ayakları Etrafında Dalga Etkisi ile Oluşan Zemin Hareketlerinin Deneysel Ve Sayısal Araştırılması.
  (-1) TÜBİTAK
 • Yatay Ve Eğimli Deniz Tabanlarına Oturan Boru Hatları Etrafında Dalga Etkisi Ile Oluşan Oyulmaların Zamana Bağlı Olarak Değişiminin Deneysel Ve Nümerik Araştırılması
  (-1) TÜBİTAK
 • Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Taşkının Deneysel Ve Nümerik Metodlar İle Araştırılması--Gerçek Barajlara CBS Ortamında Uygulanması
  (-1) TÜBİTAK