TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Abdullah Cem Koç , “ Su makinası içeren hidrolik sistemlerde zamanla değişen akımların hesaplanması ”
Aslı Bor Türkben , “ Kararlı rejimi takip eden taşkın hidrografları nedeniyle farklı enkesitl, köprü ayakları etrafında o ”
Ayşe Kaygısız Hacımusalar , “ Açık kanallarda oluşan dalgaların deneysel ve teorik olarak araştırılması ”
Ayşegül Özgenç Aksoy , “ Homojen ve homojen olmayan ortamlarda dispersivite değerlerinin deneysel olarak belirlenmesi ”
Birol Kaya , “ Yağmurlama sulama sistemlerinin eniyilenmesi ”
Emrah Sevinç , “ TAŞKIN DALGALARININ ÜÇ BOYUTLU YAYILMASINDA BİTKİ YAPISI ETKİSİNİN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK ARAŞTIR ”
Fırat Gümgüm , “ BESLEMELİ KATI MADDE HAREKETİ DURUMUNDA KÖPRÜ AYAKLARI ETRAFINDA OLUŞAN YEREL OYULMALARIN DENEYSEL V ”
Gökçen Bombar , “ Zamanla değişen akımlarda taban malzemesi hareketinin deneysel ve sayısal araştırılması ”
Nuri Seçkin Kayıkçı , “ Basınçlı boru hatlarında zamanla değişen akımların teorik ve deneysel incelenmesi ”
Tanıl Arkış , “ BARAJ YIKILMASI SONUCU OLUŞAN TAŞKIN DALGALARININ DENEYSEL VE NÜMERİK METODLAR İLE ARAŞTIRILMASI ”

Yüksek Lisans Tezi

Abdullah Cem Koç , “ Su dağıtım şebekelerinin bilgisayar kullanılarak incelenmesi ”
Ayşe Kaygısız , “ Su darbeleri sonucunda oluşan kavitasyon olayının karakteristikler yöntemi kullanılarak incelenmes ”
Ayşegül Özgenç , “ Yeraltı suyu kirlenmesinin Modflow kullanılarak hesaplanması ”
Doguş Onur Bayram , “ Çarpıtılmış fiziksel model yardımıyla baraj yıkılması sonucu oluşan taşkının deneysel araştırılması ”
Emre Kebapcıoğlu , “ Açık kanallarda zamanla değişen akımların farklı eğimlerde deneysel ve teorik araştırılması ”
Erdi Aydöner , “ Katı madde taşınması nedeniyle kanal tabanında oluşan değişikliklerin deneysel ve teorik olarak araş ”
Erdinç Özdinçer , “ Çine Barajı dolusavağı boyunca oluşan değişken akımların deneysel araştırılması amacıyla 1/100 ölçek ”
Gözen Elkıran , “ Santrifüj pompalar nedeniyle oluşan su darbesinin hesaplamalı analizi ”
Hasan Dönertaş , “ Açık kanallarda tedricen değişen akım profillerinin hesaplanması ”
Mutluhan Nas , “ Açık kanallarda dalga yayılmasının elektronik devreler kullanılarak deneysel araştırılması ve teoriy ”
Olcay Mayda , “ Köprü ayakları etrafında oluşan yerel oyulmaların hareketli taban durumunda deneysel ve nümerik araş ”
Semire Oğuzhan , “ Dairesel borularda oluşan hidrolik sıçramanın deneysel ve sayısal araştırılması ”
Serkan Ferit Akdoğan , “ Çatı oluklarında oluşan değişik akımların deneysel ve teorik araştırılması ”