UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Deneysel Hidromekanik

- Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

- su kaynakları