BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • M.KIZIL and L.C.DÜLGER.
  (2022) Design of a Device for CPR (Cardiopulmonary Resuscitation).
  2022 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO)
  165-168, ISBN: 978-1-6654-5432-2
 • O.GONULTAS , F.DURGUT , M.KARAHAN , N.USTUNKARLI and M.KIZIL.
  (2022) Development of an Laryngoscope with Aspiration Feature for Endotracheal Intubation Procedure.
  2022 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO)
  44-47, ISBN: 978-1-6654-5432-2
 • M.KIZIL , M.ŞEMİN.
  (2018) Determination Of Cardiopulmonary Resusitation Effectiveness On The Cpr Manikin.
  EUSEM 2018, 12th European Emergency Medicine Congress, Glasgow, United Kingdom, 08/09/2018 - 12/09/2018
  -, ISBN:
 • M.Kızıl , N.üstünlarlı , Ş.Yıldız , K.Kurtel , I.şemin and H.Abacıoğlu.
  (2017) Bireylerin İlkyardım ve Temel Yaşam Desteği Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.
  XIII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care And Emergency Medicine Congress Bildiri Kitabı 18 - 21 Mayıs 2017 ANTALYA / Http://www.atuder.org.tr/atuderData/Document/245201712313-13--Ulusal-Acil-Tip-Kongresi-Bildiri-Kitabi.pdf
  162-162, ISBN: 245201712313-13
 • M.Kızıl , K.Turhan , N.Üstünkarlı , N.Gürkaynak , M.Şemin.
  (2014) Relationship Between Depression and Diet in Elderly Living in Nursing Homes.
  6th International Social & Applied Gerontology Symposium: Aging & Caregiving In The 21st Century - Implications For Research, Policy, Education & Programming.. / Relationship Between Depression And Diet In Elderly Living In Nursing Homes.
  160-173, ISBN: 978-605-5627-59-1
 • M.KIZIL , N.ÜSTÜNKARLI , F.ÖĞCE , R.ATABAY , M.ŞEMİN.
  (2014) HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
  4th CONGRESS OF THE CLINICAL SECTION IAGG - EUROPEAN REGION 2014 & 7th ACADEMIC GERIATRIC CONGRESS 2014, 28 - 31 Mayıs 2014 , Antalya Turkey
  38-39, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • M.KIZIL , N.ÜSTÜNKARLI , N.GÜRKAYNAK , M.ŞEMİN.
  (2015) LEVEL AND AFFECTING FACTORS OF ELDERLY DEPRESSION WITH RESPECT TO RESIDENCE.
  8.Ulusal Yaşlılık Kongresi / 8.Ulusal Yaşlılık Kongresi "yerinde Yaşlanma"
  346-359, ISBN: 978-605-344-234-9
 • S.Yenal , M.Kızıl , N.Üstünkarlı , B.Tür .
  (2012) Acil Ambulans Kullanımının Paramedikler ÜzerineEtkisi.
  1. Paramedik Kongresi, Kemer/Antalya, Ekim 2012
  0-0, ISBN:
 • M.Kızıl , N.Üstünkarlı , S.Yenal , M.Tür .
  (2012) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programlarında Meslek Dersi Veren Öğretim Elemanlarının İş Doyum ve Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi",.
  1. Paramedik Kongresi, Kemer/Antalya, Ekim 2012
  0-0, ISBN:
 • S.Yenal , B.Tür , N.Üstünkarlı , M.Kızıl .
  (2012) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü Öğretmenlerinin AHA 2010-TYD Değişiklikleri İle İlgili Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi .
  1.Paramedik Kongresi, Kemer/Antalya, Ekim 2012
  0-0, ISBN:
 • N.Üstünkarlı , M.Kızıl , S.Yenal , B.Tür.
  (2012) İzmir İli, Sağlık Meslek Liseleri, Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü, Meslek Dersi Öğretmenlerinin Genel Durum Değerlendirmesi.
  1. Paramedik Kogresi,Kemer/Antalya, Ekim 2012
  0-0, ISBN:
 • M.Kızıl , N.Üstünkarlı , S.Yenal , M.Tür.
  (2012) İzmir İli, Sağlık Meslek Lisesi, Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü, Meslek Dersi Öğretmenlerinin Entübasyon İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.
  1. Paramedik Kogresi,Kemer/Antalya, Ekim 2012
  0-0, ISBN:
 • M.Kızıl , N.Baruş , C.Öngör , S.Yenal , B.Musal.
  (2008) AKS 110 Çalışanlarının Meslekleri ve Mesleki Uygulamalarına İlişkin Görüşleri.
  IV. Paramedik Sempozyumu, Ankara, Nisan 2008
  0-0, ISBN:
 • M.Kızıl , N.Baruş , D.Kutluk .
  (2008) D.E.U. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu AABTve Tıbbi Laboratuar bölümlerinin öğrencilerinin bölüm ve okullarıyla ilgili memnuniyet düzeyleri.
  3. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, VAN, Haziran 2008, Hakemli Organizasyon
  0-0, ISBN:
 • N.Baruş , M.Kızıl , S.Çelikli , V.Şenol.
  (2007) Paramedik Programlarında ortak müfredat oluşturma toplantılarının sonuçları..
  II.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullları Sempozyumu, Izmir, Eylül 2007
  0-0, ISBN:
 • M.Kızıl , A.Yurt , F.Ş.Yaylalı , N.Baruş , A. Ergör.
  (2007) İzmir İli Merkezinde Sağlık Sektöründeki Yöneticilerin Sağlık Teknikerlerinden Beklentileri.
  II. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Izmir, Eylül 2007
  0-0, ISBN:
 • S.Yenal , M.Kızıl .
  (2005) Türkiyede Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Bulunan Üniversitelerin Programa Ait Eğitim Ekipmanlarının Değerlendirilmesi .
  3. Paramedik Sempozyumu, Bornova, 14/09/2005, Hakemli Organizasyon
  0-0, ISBN:
 • G.Çan , M.Topbaş , A.Öktem , M.Kızıl.
  (2004) Trabzon'da Enürezisin Sonucu Olarak Çocuk İstismarı.
  IX. Halk Sağlığı Kongresi. 3-6 Kasım 2004; Ankara(0): 0-0.
  0-0, ISBN:
 • B.Çakmak , M.Kızıl , D.Onagan , N.özgener , Ş.Eldenk.
  (2003) Narlıdere Sağlık Ocağı kronik hastalıklar polikliniğinde izlenen diabetes mellitus ve hipertansiyon hastaları.
  8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Kemer/Antalya, Ekim 2003, Uluslararası Hakemli Organizasyon.
  0-0, ISBN:
 • M.Topbaş , G.Çan , M.Kızıl , F.Yaruş.
  (2001) Yaşlılara yapılan acil ve elektif ameliyatların değerlendirilmesi..
  7. Halk Sağlığı Günleri , 11-13 Eylül 2001, Eskişehir
  0-0, ISBN:
Uluslararası
 • M.KIZIL , S.YILMAZ.
  (2018) ASSESSMENT OF ELDERLY INDIVIDUALS WITHOUT ALZHEIMERS DISEASE FOR THEIR SUSCEPTIBILITY TO ALZHEIMERS DISEASE.
  2. ULUSLARARASI 11. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU
  80-81, ISBN:
 • M.Kızıl , Z.Şişli , N.Üstünkarlı , M.Şemin.
  (2014) Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların İhmal ve Suistimal Açısından Hukuksal Farkındalık Düzeyleri ve Depresyon Yönünden Değerlendirilmesi.
  4th CONGRESS OF THE CLINICAL SECTION IAGG - EUROPEAN REGION 2014 & 7th ACADEMIC GERIATRIC CONGRESS 2014, 28 - 31 Mayıs 2014 , Antalya Turkey
  0-0, ISBN:
 • M.Kızıl , N.Baruş , A.Ergör .
  (2007) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil bakım Teknikerliği Programlarında meslek dersi veren öğretim elemanlarının iş doyumu ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi.
  III: Ambulans Rallisi Ve Sağlık Hizmetleri Kongresi, Ankara, Ekim 2007, Uluslararası Organizasyon
  0-0, ISBN:
 • M.Kızıl , B.Musal , N.Baruş , S.Soysal .
  (2005) Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği öğrencilerinin eğitimle ilgili görüşleri ve memnuniyet düzeyleri.
  1.Türk - Alman Acil Ambülans Kongresi, Istanbul, Nisan 2005,Uluslararası Organizasyon
  0-0, ISBN: