KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Melahat kızıl Artvin-Şavşat'ta doğdu.İlk lisans eğitimini 1987'de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde tamamladı. 2. lisansını 1994'de Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-Tv- Fotoğraf Bölümü- Fotoğraf Anasanat dalında tamamladı. İlk yüksek lisansını 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi,Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk sağlığı programında tamamladı.(Master tezinin adı; Trabzon İl Merkezinde Enüresis Prevalansı Ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi(Determination of prevalance of enuresis and risk factors in the city of Trabzon)Tez Danışmanı:Doç. Dr. Gamze Çan,Tezin basım yılı:2002) 2.yüksek lisansını 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf programında tamamladı.(Master tezinin adı, Türkiye'de fotoğraf dernekleri ve işlevleri [Photographic associations and their funtions in turkey)Danışman Yrd.Doç. Dr. Işık Özdal, İzmir-2007)
2004-2012 Yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu-İlk ve Acil Yardım Programında Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.
Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneği (FOTOFORUM) Onur üyesidir.6 kişisel fotoğraf sergisi vardır. 2013 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım (paramedik)programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.