MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • M.KIZIL.
  (2023) DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF CARDIOPULMONARY RESUSCITATION USING A MANIKIN.
  JOURNAL OF PRE-HOSPITAL , Vol. 7, No. 3, 303-316, ISBN: hod.1150760
 • Z.Şişli , M.Kızıl , N.Üstünkarlı and İ.Şemin.
  (2016) Legal Awareness of Elderly About Abuse and Neglect.
  Turkish Journal Of Geriatrics , Vol. 2016;19/4, No. 19, 238-244, ISBN: ISSN: 1304-2947 • e-
 • G.Çan , M.Topbas , A.Okten and M.Kızıl.
  (2004) Child abuse as a result of enuresis.
  PediatricsInternational , Vol. 46, No. 46 (1) 64-, 64-66, ISBN: DOI: 10.1111/j.1442

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • M.Kizil , K.Turhan , R.Kizil and N.Ustunkarli.
  (2020) Relationship between chronic diseases and diet in older persons in nursing homes.
  Geriatric Care , Vol. 6, No. 4, 106-110, ISBN: 10.4081/gc.2020.8920
 • M.KIZIL.
  (2019) GERİATRİK İSTİSMAR VE İHMALDE HASTANE ÖNCESİ ACİL BAKIM.
  Hastane Öncesi Dergisi , Vol. Cilt 4, No. Sayı 2 , 101-109, ISBN: ISSN 2548-1215
 • M.KIZIL , N.ÜSTÜNKARLI , Ş.YILDIZ , K.KURTEL , İ.ŞEMİN and Y.ABACIOĞLU.
  (2018) İLKYARDIM BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU VE İLKYARDIM UYGULAMALARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
  Hastane Öncesi Dergisi , Vol. 3, No. 1, 15-30, ISBN: e-ISSN 2548-1215
 • M.KIZIL, , N.ÜSTÜNKARLI , D.K. ERGİNER, , M.ŞEMİN..
  (2016) İzmir 112 Ambulanslarında Çalışan Paramedik Ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Anksiyete Düzeyleri Ve İş Stresörleri (2016),.
  HASTANE ÖNCESİ DERGİSİ , Vol. 1, No. 1, 43-54, ISBN: 5000186922
 • M.Topbaş , G.Çan , M.Kızıl , F.Yaruş.
  (2002) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde 65 Yaş Üzerindeki Yaşlılara Yapılan Acil ve Elektif Ameliyatların Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Emergency And Elective Operations Performed On Elderly Över 65 Years in Karadeniz TechnicalUniversity Medical School Farabi Hospital.
  Journal Of Inonu University Medical Faculty , Vol. 9, No. 2, 105-108, ISBN: 1300-1744