KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Bilgisayar Bilimleri Ağırlıklı Matematik alanındaki lisans derecesini 2013 yılında Ege Üniversitesi'nden, Bilgi Teknolojileri alanındaki yüksek lisans derecesini de 2020 yılında Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü'nden (UBE) almıştır. 2022 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başlamıştır. Mayıs 2022 itibariyle aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma konuları arasında hücresel otomatalar ve oyunlarda prosedürel içerik üretimi bulunmaktadır.