KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Melih Kaan Sözmen 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda, 2007-2011 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2009-2010 yılları arasında Hollanda’da bulunan Erasmus Üniversitesi Rotterdam, Sağlık Teknolojilerini Değerlendirme Enstitüsü’nde Sağlık Ekonomisi, Politika ve Hukuku Yüksek Lisans eğitimi aldı. 2011 Eylül-2013 Ocak tarihleri arasında devlet hizmet yükümlülüğünü Narlıdere Toplum Sağlığı Merkezi’nde uzman tabip olarak yerine getirdi. 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Komisyon Üyeliğine Seçildi. 2012-2014 yıllarında Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Çalışma verilerinin çözümlenmesi ve raporlanması süreçlerine katıldı. 2009-2013 yılları arasında Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı kapsamında yürütülen, İngiltere, İrlanda, Tunus, Filistin, Suriye ve Türkiye’nin ortağı olduğu MEDCHAMPS Projesi’nde (2.7 Milyon Euro fonlu) araştırıcı olarak görev yaptı, proje kapsamında İngiltere, İrlanda ve Tunus’ta eğitimlere ve araştırma sürecine katıldı. Bu projenin devamı niteliğinde olan RESCAP-MED Projesi’nde (1.9 Milyon Euro fonlu) 2012-2014 yılları arasında araştırıcı ve eğitimci olarak çalıştı. 2014 Şubat itibarı ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2014-2017 yıllarında Tıp Fakültesi Dönem 2 eğitim koordinatörlüğü, koordinatör yardımcılığı yaptı. Girişimsel klinik araştırmalar etik kurul, mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu, ölçme değerlendirme komisyonu,Tıp Fakültesi Akreditasyon kurulu üyesi olup, Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarının koordinatör yardımcılığı görevini yürütmektedir. Türk Tıp Öğrencileri birliğinin (TURKMSIC) danışman öğretim üyesidir. 2016 yılından bu yana SCI-Expanded indeksli BMC Public Health dergisinde editör yardımcılığı görevi yapmaktadır. 2017 Kasım ayında doçentlik ünvanı alan Melih Kaan Sözmen Eylül 2019'dan itibaren Tıp Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir.