UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Pastacılık ve Ekmekçilik

- Pastacılık

- BUTIK - ILERI PASTACILIK

- Çikolata