KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Melis Baloğlu 2012 yılında, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun
olduktan sonra, 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini
tamamlamıştır. 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başladığı doktora
çalışmasını halen sürdürmektedir. 2018-2021 yılları arasında misafir öğretim görevlisi
olduğu Delft Teknik Üniversitesi’nde hesaplamalı tasarım dersleri vermiş, aynı zamanda
görsel tasarımcı olarak çalışmıştır.