KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Melis Kartal Yandım, 1986 yılında İzmir’de doğmuştur. 2008 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden derece ile mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, sırasıyla, 2010 ve 2015 yıllarında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını ise Şubat 2015 – Nisan 2016 arasında yine İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde gerçekleştirmiştir.
Araştırma alanları, kanser moleküler biyolojisi, çoklu ilaç dirençlilik mekanizmaları, direncin geri çevrilmesi, biyoaktif sfingolipidlerin apoptoz ve ilaç dirençliliği üzerine etkileri, apoptoz mekanizmaları ve kombinasyon terapileri üzerine yoğunlaşmaktadır.
2009-2015 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Melis Kartal Yandım, 2016 Nisan ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

ORCID: 0000-0003-0573-4276