KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lise eğitimini 60.Yıl Anadolu Lisesi'nde tamamladı ve lisans eğitimine burslu olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü nde başladı. Lisans eğitiminin 2013-2014 Bahar Dönemi'nde Erasmus programı ile Slovenya'da Univerza v Ljubljani, Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde okudu. Lisans eğitimini 2016 yılında tamamladı ve aynı sene İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstriyel Tasarım Bölümü nde yüksek lisans eğitimine başladı. Halen tez çalışmalarını sürdürürken İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve 2.Sınıf Ürün Tasarım stüdyosu ile Endüstriyel Tasarım için Malzeme Bilgisi dersini asiste etmektedir.