KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Meltem Aktaş 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatından mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi TÖMER’de İtalyanca okutmanı olarak göreve başlamıştır. Kurum bünyesindeki çalışmalarını 2003 yılına kadar sürdürmüş olup çalışmalarını sürdürdüğü zaman içinde Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Anabilim dalında 2002’de yüksek lisansını tamamladıktan sonra aynı yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim bölümünde doktora programına başlamış ve 2009 yılında bitirmiştir. 2000 yılı Temmuz-Ağustos ayında İtalya Perugia Üniversitesinden aldığı bursla “La lingua Contemporanea” konulu kursu tamamlamıştır.
2002-2003 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü Avrupa Dil Gelişimi Dosyası, (European Language Portfolio) projesinde eğitmen öğretmen olarak görev almıştır. 2010 yılında Ankara Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Biçembilim Sempozyumuna bir bildiri ile katılmış ve bildirisi tam metin olarak yayınlanmıştır. 2011 yılında Kırıkkale Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Sempozyumuna bir bildiri ile katılmış, bildirisi tam metin olarak yayınlanmıştır. 2015 ve 2019 yıllarında İtalyanca öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi ve Teknoloji kullanımı üzerine uluslararası düzeyde bildiri sunmuş ve daha sonra makale olarak yayınlanmıştır. 2010 yılında IEU bünyesindeki Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme kuruluna atanmıştır. 2016-2020 yılları arasında Yabancı Diller Yüksek Okulu Bologna Eşgüdüm Komisyonunda görev almıştır. 2003 Eylül ayında üniversite bünyesinde İtalyanca Okutmanı olarak göreve başlamıştır.
Üniversitedeki görevinde son yıllarda yabancı dil öğretiminde kültürün kullanımı ve kültürler arası iletişim bağlamında 2012 yılından itibaren İtalyan Kültürü ve Sanatı dersini seçmeli ders olarak vermektedir. 2017 yılından itibaren İngilizce olarak "Genel Eğitim Dersleri" içinde İtalyan Kültürü adlı dersi vermektedir.