BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • M.AKTAŞ DOĞAN.
  (2021) Uzaktan Eğitim Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Öz-Yönetimli Becerilerinin İncelenmesi: İzmir Ekonomi Üniversitesi Örneği.
  DEU EĞİTİM FAKÜLTESİ / UBEST BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI
  11111-11111, ISBN: -
 • M.AKTAŞ DOĞAN.
  (2021) Review of Self-Directed Skills of University Students in the Distance Education Process: Example of Izmir University of Economics.
  DEU FACULTY OF EDUCATION / UBEST PROCEEDINGS
  11111-11111, ISBN: -
 • M.AKTAŞ DOĞAN.
  (2019) The Use of Blackboard in Foreign Language Teaching: The Example of IUE.
  DEU FACULTY OF EDUCATION / UBEST PROCEEDINGS
  514-514, ISBN: 978-975-441-531-5
 • M.AKTAŞ DOĞAN.
  (2019) Yabancı Dil Öğretiminde Blackboard Kullanımı: İEÜ Örneği.
  DEU BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ / UBEST BİLDİRİ ÖZET KİTABI
  514-514, ISBN: 978-975-441-531-5
 • M.Aktaş.
  (2015) Evaluation of Italian Language Books in Terms of European Language Portfolio Criteria.
  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / 1st International Symposium On Language Education And Teaching
  45-45, ISBN: 14749
 • M.Aktaş.
  (2014) L'Importanza della Cultura nell'Insegnamento dell' Italiano in Turchia.
  International Journal Of Arts And Sciences, Università Ca' Foscari, Venezia - Italia / International Conference For Academic Disciplines
  323-325, ISBN: 1943-6114
 • M.Aktaş.
  (2012) Müzik Alanında İtalyancadan Türkçeye Geçmiş Sözcükler.
  Kırıkkale Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı / I. Uluslararası Çeviribilim Ve Terimbilim Kurultayı Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'de Çev
  15-24, ISBN: 978-605-86694-0-6
 • M.AKTAŞ.
  (2011) İTALYANCA ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA YARATICI YAZMA ETKİNLİKLERİ.
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / X. ULUSLARARASI DİL,YAZIN VE DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU
  58-66, ISBN: 978-975-507-249-4