DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 121) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için İtalyan Dili I
 • (ITL 202) İtalyanca IV
 • (ITL 310) İtalyan Kültürü ve Sanatı
 • (ITL 321) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için İtalyan Dili V
2022 - 2023
 • (GEHU 206) İtalyan Kültürü
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 202) İtalyanca IV
 • (ITL 221) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için İtalyan Dili III
 • (ITL 222) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için İtalyan Dili IV
 • (ITL 310) İtalyan Kültürü ve Sanatı
2021 - 2022
 • (GEHU 206) İtalyan Kültürü
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 121) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için İtalyan Dili I
 • (ITL 221) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için İtalyan Dili III
 • (ITL 222) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık için İtalyan Dili IV
 • (ITL 310) İtalyan Kültürü ve Sanatı
2020 - 2021
 • (GEHU 206) İtalyan Kültürü
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 310) İtalyan Kültürü ve Sanatı
2019 - 2020
 • (GEHU 206) İtalyan Kültürü
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 310) İtalyan Kültürü ve Sanatı
2018 - 2019
 • (GEHU 206) İtalyan Kültürü
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 202) İtalyanca IV
 • (ITL 302) İtalyanca VI
 • (ITL 310) İtalyan Kültürü ve Sanatı
2017 - 2018
 • (GEHU 206) İtalyan Kültürü
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 202) İtalyanca IV
 • (ITL 310) İtalyan Kültürü ve Sanatı
2016 - 2017
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 301) İtalyanca V
 • (ITL 302) İtalyanca VI
 • (ITL 415) İtalyan Kültürü ve Sanatı I
 • (ITL 416) İtalyan Kültürü ve Sanatı II
2015 - 2016
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 202) İtalyanca IV
 • (ITL 301) İtalyanca V
 • (ITL 302) İtalyanca VI
 • (ITL 415) İtalyan Kültürü ve Sanatı I
 • (ITL 416) İtalyan Kültürü ve Sanatı II
2014 - 2015
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 301) İtalyanca V
 • (ITL 302) İtalyanca VI
 • (ITL 401) İtalyanca VII
 • (ITL 415) İtalyan Kültürü ve Sanatı I
 • (ITL 416) İtalyan Kültürü ve Sanatı II
2013 - 2014
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 202) İtalyanca IV
2012 - 2013
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 202) İtalyanca IV
 • (ITL 401) İtalyanca VII
 • (ITL 402) İtalyanca VIII
 • (ITL 415) İtalyan Kültürü ve Sanatı I
2011 - 2012
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 202) İtalyanca IV
 • (ITL 301) İtalyanca V
 • (ITL 302) İtalyanca VI
 • (ITL 401) İtalyanca VII
 • (ITL 402) İtalyanca VIII
2010 - 2011
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 202) İtalyanca IV
 • (ITL 401) İtalyanca VII
 • (ITL 402) İtalyanca VIII
2009 - 2010
 • (ITL 301) İtalyanca V
 • (ITL 302) İtalyanca VI
 • (ITL 401) İtalyanca VII
 • (ITL 402) İtalyanca VIII
2008 - 2009
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 301) İtalyanca V
 • (ITL 302) İtalyanca VI
 • (ITL 401) İtalyanca VII
 • (ITL 402) İtalyanca VIII
2007 - 2008
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 202) İtalyanca IV
 • (ITL 301) İtalyanca V
 • (ITL 302) İtalyanca VI
2006 - 2007
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 202) İtalyanca IV
2005 - 2006
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 202) İtalyanca IV
2004 - 2005
 • (FR 202) Fransızca IV
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 202) İtalyanca IV
2003 - 2004
 • (ITL 103) İtalyanca I
 • (ITL 104) İtalyanca II
 • (ITL 201) İtalyanca III
 • (ITL 202) İtalyanca IV