DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

Yabancı Dil Öğretiminde Yabancı Dil Öğretimi İzmir Ekonomi Üniversitesi YDYO Workshop Festivali - (2019-2020) ,“ Bu sunum, öğrencilerin yazma becerilerinde yaratıcılıklarını harekete geçirmekle ilgili olacaktır. Yaratıcılığa önce bir beyin aktivitesi olarak, sonra da yabancı dil öğretimine bakacağız. Sunumda dil becerileri ve özellikle bir süreç olarak kabul edilen yazma becerileri hakkında konuşulacak. Teorik çerçevenin ardından, dijital çağda yazma faaliyetlerimizi nasıl daha yaratıcı hale getirebileceğimize dair bir örnek de paylaşacağım. Çalışma, İtalyanca Sanat ve Kültür Seçmeli Dersinde A2 seviyesi İtalyan dili öğrencileri ile yapılmıştır.”
ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ - (2018-2019) ,“ ROMANYA, STEFAN CEL MARE SUCEAVA ÜNİVERSİTESİ, İTALYAN KÜLTÜRÜ DERSLERİ”
Zaman yönetimi ve hedef belirleme, Öğretme ve Öğrenme Merkezi, İngilizce Sunum - (2017-2018)
Zaman yönetimi ve hedef belirleme, Öğretme ve Öğrenme Merkezi, İngilizce Sunum - (2016-2017)
BİLGİSAYAR VE AKILLI TELEFON DESTEKLİ DİL ÖĞRENİMİ KURSU - (2015-2016)
"Reklamların Sınıfiçi Öğretim Materyali Olarak Kullanımı" İngilizce Sunum, Swapshop, İkinci Yabancı Diller, Yabancı Dill - (2015-2016)
İletişimci Görevin Arayışında Eylem Odaklı Yaklaşımla Ünitelerdeki Etkinlik Sırası ve İletişimci Görevlerle Sınıfta Etki - (2015-2016)
"Dil Öğreniminde Yaratıcı-Aktif Yazma" İngilizce Sunum, Swapshop, İkinci Yabancı Diller, Yabancı Dill. - (2015-2016)
İtalyanca okutmanlarına sunum "L'importanza della cultura nell'insegnamento dell'Italiano in Turchia", YDYO, İzmir Ekono - (2014-2015)
Fonoloji Semineri IEU Yabancı Diller Yüksekokulu -TDU - (2013-2014)
İtalyanca 401-402 Alıştırma Kitabı (2010-2011) Program geliştirme için ek öğretim materyali oluşturma - (2010-2011)
İtalyanca 301 Alıştırma Kitabı (2008-2009) "Italian Espresso" ders kitabı için ek öğretim materyali oluşturma - (2008-2009)
İtalyancayı yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin eğitimi semineri, Universita' per Stranieri di Perugia, Ankara 2006 - (2006-2007)
İtalyanca 201 Alıştırma Kitabı (2006-2007) Program Geliştirme için Öğretim Materyali Oluşturma - (2006-2007)
Avrupa Dil Gelişim Dosyası Kursu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Mart 2003 - (2003-2004)
Avrupa Dil Gelişim Dosyası Kursu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Haziran 2003 - (2003-2004)
Avrupa Dil Gelişim Dosyası Semineri, Milli Eğitim Bakanlığı-Avrupa Konseyi, İstanbul, Ekim 2003 - (2003-2004)
Çağdaş İtalyan Dili Kursu, Università per Stranieri di Perugia, Perugia-İtalya, Temmuz 2000 - (2000-2001)