İDARİ GÖREVLER


İdari Görevler

Öğretim Görevlisi , “ YDYO Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2016 - 2021)
Öğretim Görevlisi , “ YDYO Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2011 - 2016)