MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • M.Aktaş Doğan.
  (2022) Examining the Self-Directed Skills of University Students Learning Foreign Languages Through Distance Education: The Case of Izmir University Economics.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY , Vol. -, No. 43, 185-201, ISBN: 2342-0251
 • M.AKTAŞ.
  (2015) EVALUATION OF THE BOOKS: NUOVO PROGETTO ITALIANO 1-A AND 1-B IN TERMS OF EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO CRITERIA.
  Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Tur , Vol. 10/11, 57-78, ISBN: 1308-2140
 • M.AKTAŞ.
  (2014) THE IMPORTANCE OF CULTURE IN ITALIAN TEACHING.
  TURKISH STUDIES , Vol. 12, No. 8, 29-47, ISBN: 1308-2140

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • M.AKTAŞ.
  (2009) YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YARATICI YAZMANIN BAŞARIYA VE YAZILI ANLATIMA ETKİSİ.
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER DİL DERGİSİ , No. 145, 7-27, ISBN: 1300-3542
 • M.Aktaş.
  (2002) Dil Öğreniminde Bireysel Özellikler ve Ayırtedici Etkenler -"Grammatica e Insegnamento di una Seconda Lingua, Problemi Psico e Sociolinguistici" adlı kitaptan sf.9-14 çeviri, Yazar: Maria Antonietta Covino Bisaccia.
  Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi , No. 117, 69-71, ISBN: 1300-3542
 • M.Aktaş.
  (2002) Dil Öğreniminde Çocuklar ile Yetişkinler Arasındaki Farklılıklar - " Grammatica e Insegnamento di una Seconda Lingua Problemi Psico e Sociolinguistici" adlı kitaptan çeviri, sf: 15-26, Yazar: Maria Antonietta Covino Bisaccia.
  Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi , No. 114, 30-34, ISBN: 1300-3542