KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Meriç KARAGÖZLER, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2007 yılı mezunudur. İzmir Barosu’na kayıtlı olarak yürüttüğü avukatlık stajı ve avukatlık deneyiminin ardından 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Aile Hayatına Saygı Hakkı” başlıklı teziyle 2013 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı doktora programına kabul edilmiştir. “Bir Temel Hak Olarak Çalışma Hakkı” başlıklı doktora tezi ile 2020 yılında doktor unvanını almıştır. Doktora tezi, aynı başlıkla, 2021 yılında kitap olarak yayımlanmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Meriç KARAGÖZLER, özellikle anayasa hukuku, insan hakları hukuku ve genel kamu hukuku alanlarında bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 2022-2023 öğretim yılı, güz döneminden beri İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.