Bu akademik personel üniversitemizden ayrılmıştır.