KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde (İngilizce) 2005 yılında tamamlamış, 2006 yılında Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulunda Maliye Müfettişi olarak göreve başlamıştır. 2014 yılında Tulane University, A. B. Freeman School of Business’ta (New Orleans, LA, ABD) Muhasebe Yükseklisans Programını (MACCT) başarıyla tamamlamıştır.
Halen Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak görevine devam etmekte olup, aynı zamanda yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi ruhsatlarına sahiptir. 2016 yılından bu yana vergi ve muhasebe uygulamaları alanında dersler vermektedir.