PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • Bireylerin Atık Ayrıştırma Davranışlarında Sokak Atık Toplayıcılarının Rolü
    (2022-2023) TÜBİTAK
  • Katı Atık Yönetimi Hizmetlerinin Hane Halkı Atık Ayrıştırma Profillerine Göre Uyarlanması
    (2022-2023) İzmir Ekonomi Üniversitesi
  • Sürdürülebilir Üretim İçin Toplumda Atık Ayrıştırma Davranışının Geliştirilmesi
    (2017-2018) Seferihisar Belediyesi