TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Emre Oktay Övür , “ İnsani yardım operasyonlarının Covıd-19 sürecinde politik bir araç olarak kullanılması: Türkiye örneği ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
İsmail Cem Sezer , “ Endüstrı̇ 4.0'ın lojı̇stı̇k sektöründekı̇ ı̇nsan kaynaklarına etkı̇sı̇: İzmı̇r'dekı̇ lojı̇stı̇k şı̇rketlerı̇ üzerı̇nden bı̇r değerlendı̇rme ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Kawtar Hida , “ Covid-19 Salgınının E-Ticaret Ürün İade Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Çok Uluslu Bir Araştırma ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Noyan Alperen İdin , “ Hizmet Olarak Yazılımın Ömür Boyu Sunulması: Tüketicilerin Tercihleri ve Satın Alma Niyetleri ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi