UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Lojistik

- tedarik zinciri

- üretim ve operasyon yönetimi

- atık Yönetimi

- modülerlik

Endüstri

- elektronik