UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Lojistik

- tedarik zinciri

- üretim ve operasyon yönetimi

- waste management

Endüstri

- elektronik