KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

orcid.org/0000-0002-2233-5720

1986 Lisans, E.Ü. Eczacılık Fakültesi
1989 Yüksek Lisans, Farmakoloji, E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
1997 Doktora, Cincinnati Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Hücre Biyofiziği Departmanı, Cincinnati, Ohio, A.B.D.
1998-2001 Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent), E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD
1998-1999 Kalite Kontrol Laboratuvarı Şef Yardımcısı, Ordu İlaç Fabrikası Komutanlığı, Ankara
2001-2009 Öğretim Üyesi (Doçent), E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD, İzmir
2009-2016 Öğretim Üyesi (Profesör), E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD, İzmir
2016- Öğretim Üyesi (Profesör), İzmir Ekonomi Üniversitesi (İ.E.Ü.) Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, İzmir