KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Michael Young, akademik çalışma ve profesyonel tasarım çalışması olmak üzere birbirini tamamlayan iki alanda mimarlık yapan profesyonel bir mimardır. Aynı zamanda, İsviçre, Saas-Fee'deki Avrupa Lisansüstü Okulu'nda doktora adayıdır.. Doktora tezi çalışması, Kamusal alan kavramını etik ve anti-estetik bir çerçeve içinde yeniden yönlendirmekle ilgilenmektedir.

Uzmanlık Alanları

Akademik

Tasarım yaklaşımları, pasif enerji sistemleri, yapı teknolojisi, dijital görselleştirme, mimarlığın fenomenolojik anlayışı, çağdaş teori

Profesyonel

Tasarım hizmetleri, tasarım dokümantasyonunun tüm aşamaları, yapı örtü sistemleri, pasif enerji tasarımı, dijital görselleştirme, inşaat yönetimi