KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Mine Güngörmüşler, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden 2007 yılında lisans derecesini aldı. Ardından Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nden 2010 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında doktora derecelerini aldı. Doktora çalışmaları sırasında öncelikle 2012 Şubat ayında ERASMUS değişim programı ile İtalya’da bulunan Bolonya Üniversitesi, İnşaat, Çevre ve Materyal Mühendisliği Bölümü’ne gitmeye hak kazandı. İtalyanca eğitimi ardından 3 ay boyunca immobilizasyon üzerine tez çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra Ekim 2012-Ekim 2013 tarihleri arasında TÜBİTAK 2214 programı kapsamında destek alarak Kanada’da bulunan Manitoba Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nde proteomik analizler konusundaki projesini tamamladı. Çok uluslu özel bir şirkette 3 yıl çalıştıktan sonra 2017 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Ayrıca, 2018 yılında aynı üniversitede Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanlığı'na atandı. İlgi alanları arasında biyoteknoloji, mikrobiyoloji, proteomiks, biyopolimer üretimi, fermentasyon ve çevre biyoteknolojisi bulunmaktadır