KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Mine Güngörmüşler lisans derecesini 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini 2010 ve 2014 yıllarında Ege Üniversitesi Biyomühendislik bölümünden aldı. Doktora sırasında kazandığı başarı bursları ile İtalya Bolonya Üniversitesi ve Kanada Manitoba Üniversitesi’nde tez çalışmalarını sürdürdü. Mezuniyeti sonrası 3 yıllık çok uluslu bir şirket deneyiminin ardından 2017 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2018-2023 yılları arası İEÜ Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2019 -2023 yılları arası İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerini sürdürmüştür. TÜBİTAK 1512 BİGG kapsamında “Katı ve Gaz Atıklardan Değerli Biyoürün Uretimi” başlıklı proje ile akademisyen ortakları ile destek almaya hak kazanarak 25 Ocak 2022 tarihinde birlikte HOPE Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini kurmuşlar ve gaz fermentasyonu alanında biyoproses içerikli faaliyetlerine başlamışlardır. Doç. Dr. Güngörmüşler çevre, gıda ve biyoteknoloji konularında ulusal ve TÜBİTAK destekli çeşitli projelerde yürütücü, araştırmacı ve bursiyer olarak yer almıştır. Önde gelen uluslararası hakemli dergilerde sürdürülebilirlik, biyohidrojen, çevre biyoteknolojisi ve biyoürünler ile ilgili birçok uluslararası yayına ortak yazarlık yapmış, ulusal ve uluslararası konferanslara katılmıştır. İlgi alanları biyohidrojen üretimi, atık biyovalorizasyonu, çevre biyoteknolojisi, immobilize biyoreaktör sistemleri, fermantasyon, proteomik, biyoistatistik ve probiyotiklerdir.