PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • İzmir Sanayisinin Yeşil Mutabakata Hazırlık Seviyesinin Tespiti ve Alınacak Önlemler Araştırması
  (2022-2023) İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
 • Hidrojenin biyoteknolojik üretim sürecinin termal su kaynaklarından elde edilen termofilik izolatların sentez gazı fermantasyonu ile geliştirilmesi
  (2020-2021) TÜBİTAK
 • Proteomik Analizler ve Metabolik Profiller Aracılığı İle 1,3-Propanediol Üretiminin Optimizasyonu
  (2012-2013) TÜBİTAK

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • SİSTEMLERİ: Avrupa Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında karbondan arındırılmış yapılı çevreler için tasarım
  (2022-2023) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Probiyotik katkılı doğal şekerleme geliştirilmesi ve karakterizasyonu
  (2021-2022) İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Biyoteknolojik Yollarla Biyopolimer Hammaddesi (1,3 PDO) Üretiminde
  (2010-2011) Ege Üniversitesi BAP
 • Biyodizel Üretim Atığı Gliserinin İmmobilize Biyoreaktör Sistemlerinde Çevre Dostu Bir Biyoürüne Dönüştürülmesi
  (2011-2012) TÜBİTAK
 • Biyodizel Üretim Atığı Gliserinden Askıda Kültür Sistemlerinde Mikrobiyal Üretimle Biyopolimer Üretilebilirliğinin İncelenmesi
  (2008-2009) Ege Üniversitesi EBİLTEM