PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Proteomik Analizler ve Metabolik Profiller Aracılığı İle 1,3-Propanediol Üretiminin Optimizasyonu
  (2012-2013) TÜBİTAK

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Biyoteknolojik Yollarla Biyopolimer Hammaddesi (1,3 PDO) Üretiminde
  (2010-2011) Ege Üniversitesi BAP
 • Biyodizel Üretim Atığı Gliserinin İmmobilize Biyoreaktör Sistemlerinde Çevre Dostu Bir Biyoürüne Dönüştürülmesi
  (2011-2012) TÜBİTAK
 • Biyodizel Üretim Atığı Gliserinden Askıda Kültür Sistemlerinde Mikrobiyal Üretimle Biyopolimer Üretilebilirliğinin İncelenmesi
  (2008-2009) Ege Üniversitesi EBİLTEM