TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Hazal Gül , “ Doğal salatalık fermantasyonunun proses parametrelerinin optimizasyonu ve değerlendirilmesi ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
İlayda Akaçin , “ KAPLICA MİKROBİYAL KOMÜNİTELERİNİN BiyoH2 VERİMLERİNİN OPTİMİZASYONU VE NANOPORE SEKANSLAMASI KULLANILARAK METAGENOMİK PROFİLLERİNİN ÇIKARILMASI ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Mohammed Saad Abdullah Al-Hammadi , “ Chlorella vulgaris için yeni bir ortam bileşimi kullanılarak mikroalg bazlı bir biyopolimerin optimize edilmiş üretimi üzerine bir araştırma ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Murad Kerimov , “ Türkiye'de Seçilmiş Bir Petrol Rafinerisinde Yeşil Hidrojen Üretiminin Değerlendirilmesi ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Şeymanur Ersoy , “ YENİ TERMOFİLİK İZOLATIN BİYOTEKNOLOJİK HİDROJEN ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE ONT WGS ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Utku Bozbay , “ Türkiye Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonlarının Azaltılmasında Biyoyakıt Kullanımı ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Zehranur Tekin , “ Mikroalgal biyo-cephe modüler sistemlerinde mikrobiyel büyüme parametrelerinin ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi