UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Biyoteknoloji

- Gıda Mikrobiyolojisi

- Fermantasyon

- Biyoistatistik

- Biyoproses