ATIFLAR

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Murat Altun , Ahmet Sayer , (2017-2018)
  Yargı Kararları, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kararları ve İlgili Mevzuat Perspektifinde İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) - Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.128
  Atıf Yapılan :
  Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbin) ve Hukuki Korunma Yolları - Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Selahattin Samet Bilge (2016-2017)
  Mobbing Terimi ve Türk Hukuk Düzeninde İncelenmesi - Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psikolojik Taciz ve Hukuki Korunma Yolları, S.105 - Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Serkan Çınarlı , Selçuk Sinan Çelik , (2015-2016)
  Yargı Yolunun Tespitinde Kamu Görevlisinin Görev Kusuru, Kişisel Kusur Ayrımı ve Mobbing Uygulamalarının Durumu - Terazi Hukuk Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Korunma Yolları - Türkiye Barolar Birliği Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Selman Sacit Boz (2014-2015)
  Kamu Özel İşbirliği (PPP) Modeli - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Çeşitli Ülkelerdeki Kamu Özel Ortaklığı Uygulamalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi - Toplum ve Hukuk Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Mahmut Şen (2014-2015)
  İdare Hukukunda Yürütmenin Durdurulması Kurumunun Evrensel Normlara Uyumu - Türkiye Barolar Birliği Dergisi
  Atıf Yapılan :
  İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasının Kanunla Sınırlandırılması ve Sınırlandırmanın Sınırları - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Ali Nazım Sözer (2014-2015)
  Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın (Özelleştirmenin) Devamı Olarak Şehir Hastaneleri - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Sempozyumu-Çeşitli Ülkelerdeki Kamu Özel Ortaklığı Uygulamalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi - Türkiye Tabipler Birliği Yayınları

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Akyılmaz B./Sezginer M./Kaya C. (2019-2020)
  Türk İdari Yargılama Hukuku - Savaş Yayınevi
  Atıf Yapılan :
  İdari Yargıda İvedi Yargılama Usulü - Ankara Barosu Dergisi, S.2015/3
 • Atıf Yapan :
  Cengiz Çukur (2015-2016)
  Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta İşyerinde Psikolojik Taciz - TBMM Basımevi
  Atıf Yapılan :
  Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psikolojik Taciz ve Hukuki Korunma Yolları, S.105 - Türkiye Barolar Birliği Dergisi