DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

Hukuk Fakültesi Semineri-Hukuki Boyutuyla Psikolojik Taciz (Mobbing) (06.12.2019) - (2019-2020) ,“ .”
Hukuk Fakültesi Semineri-2017 Anayasa Değişikliklerinin İdare Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (10.05.2018) - (2017-2018) ,“ .”
Hukuk Fakültesi Semineri-Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Personel Disiplin Soruşturmaları-02.02.2017 - (2016-2017)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın daveti üzerine II.İşyerinde Psikolojik Taciz Çalıştay'na katılım, Ankara, 23.12 - (2014-2015)
Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı Çalıştayı - (2011-2012) ,“ İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 23 Ocak 2012”
Seminer Sunumu-İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Tazminat Davalarında Son Gelişmeler, İEÜ Hukuk Fakültesi, 06.06.2012 - (2011-2012)
Attendance to the Summer School on Medical Research on Humans - (2008-2009) ,“ Cenevre Üniversitesi ile Brocher Vakfı’nın işbirliği ile düzenlenen “Medical Research on Humans” (İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalar) konulu Yaz Okulu’na burslu katılım, Cenevre İsviçre, Eylül 2008”
İsveç Enstitüsü (Svenska Institutet) Tarafından Verilen Doktora Araştırma Bursu - (2007-2008) ,“ Bu burs kapsamında, İsveç’te Uppsala Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof. Elisabeth Rynning’in danışmanlığı ile yürütülen doktora tez araştırması bir akademik yıl sürmüştür.”