MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2019) Yükseköğretim Personeli Disiplin Soruşturma Usulüne İlişkin Olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi.
  Legal Hukuk Dergisi , Vol. 17, No. 201, 3825-3863,
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2013) Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Korunma Yolları.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 105, 89-128, ISBN: 1304-2408
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2013) İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasının Kanunla Sınırlandırılması ve Sınırlandırmanın Sınırları.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 14, No. 2, 1-37, ISBN: 1303-6963
Uluslararası
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2021) Yapı Kayıt Belgeli Yapılara Verilen Güçlendirme İzni.
  Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 11, No. 2, 779-824,
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2020) Covid-19 Pandemisinde İlan Edilen Sokağa Çıkma Yasaklarının İdare Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 11, No. 2, 550-566,
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2019) İdari Kolluk Yetkisi Bağlamında Zorunlu Aşı Uygulaması.
  Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. 1, 1-40,
 • M.Kasapoğlu Turhan.
  (2015) İdari Yargıda İvedi Yargılama Usulü.
  Ankara Barosu Dergisi , Vol. 2015/3, No. 3, 183-219, ISBN: 13009885

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • M.Turhan.
  (2009) İdari Para Cezaları Kapsamında İdari Yargının Görev Alanı.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2, 126-168,
 • M.Turhan.
  (2006) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Uygulanan İdari Yaptırımlar.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 3, 171-210,