MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
  • M.Civelek and Y.Özek.
    (2006) A study on the use of cognitive reading strategies by ELT students.
    Asian EFL Journal , 1-26,