DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (BA 600) Seminer
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 597) Dönem Projesi
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 311) Lojistikte Simülasyon
 • (LOG 312) Lojistikte Simülasyon
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 563) Enerji Dağıtımı
 • (SEN 554) Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği
2022 - 2023
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 597) Dönem Projesi
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 301) Lojistik Planlama ve Modelleme I
 • (LOG 321) Lojistik Planlama ve Modelleme I
 • (LOG 410) Şebeke Optimizasyonu
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 563) Enerji Dağıtımı
 • (SEN 554) Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği
2021 - 2022
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 312) Lojistikte Simülasyon
 • (LOG 410) Şebeke Optimizasyonu
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 563) Enerji Dağıtımı
 • (SEN 554) Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği
2020 - 2021
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 597) Dönem Projesi
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 460) Yönlendirilmiş Araştırma
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 511) Lojistik Sistemlerinin Tasarımı ve Modellemesi
 • (SEN 554) Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği
2019 - 2020
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 420) Kentsel Lojistik
 • (LOG 430) Ters Lojistik
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (SEN 554) Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği
2018 - 2019
 • (GSSS 591) Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri
 • (GSSS 595) Seminer
 • (GSSS 597) Dönem Projesi
 • (GSSS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (ISG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (LOG 312) Lojistikte Simülasyon
 • (LOG 420) Kentsel Lojistik
 • (LOG 444) Enerji Dağıtımı
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (SEN 554) Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği
2017 - 2018
 • (BA 622) Tedarik Zincirinde Gelişmiş Modelleme ve Tasarım Teknikleri
 • (GSSS 595) Seminer
 • (GSSS 597) Dönem Projesi
 • (GSSS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (ISG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 302) Lojistik Planlama ve Modelleme II
 • (LOG 312) Lojistikte Simülasyon
 • (LOG 425) Tehlikeli Madde Lojistiği
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 511) Lojistik Sistemlerinin Tasarımı ve Modellemesi
 • (LOG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (SEN 554) Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği
 • (SEN 597) Dönem Projesi
 • (SEN 599) Yüksek Lisans Tezi
2016 - 2017
 • (LOG 302) Lojistik Planlama ve Modelleme II
 • (LOG 312) Lojistikte Simülasyon
 • (LOG 425) Tehlikeli Madde Lojistiği
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 511) Lojistik Sistemlerinin Tasarımı ve Modellemesi
 • (LOG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (SEN 554) Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği
 • (SEN 597) Dönem Projesi
 • (SEN 599) Yüksek Lisans Tezi
2015 - 2016
 • (LOG 302) Lojistik Planlama ve Modelleme II
 • (LOG 312) Lojistikte Simülasyon
 • (LOG 425) Tehlikeli Madde Lojistiği
 • (LOG 460) Yönlendirilmiş Araştırma
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 511) Lojistik Sistemlerinin Tasarımı ve Modellemesi
 • (LOG 595) Seminer
 • (LOG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (SEN 554) Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği
 • (SEN 599) Yüksek Lisans Tezi
2014 - 2015
 • (LOG 301) Lojistik Planlama ve Modelleme I
 • (LOG 302) Lojistik Planlama ve Modelleme II
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 595) Seminer
 • (SEN 554) Enerji Taşımacılığı ve Lojistiği
 • (SEN 599) Yüksek Lisans Tezi
2013 - 2014
 • (LOG 301) Lojistik Planlama ve Modelleme I
 • (LOG 302) Lojistik Planlama ve Modelleme II
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (SEN 599) Yüksek Lisans Tezi
2012 - 2013
 • (BA 693) Araştırma Eseri
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (LOG 302) Lojistik Planlama ve Modelleme II
 • (LOG 420) Şehir Lojistiği
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LOG 601) Tedarik Zinciri Stratejisi ve Yönetimi
 • (SEN 505) Enerji Proje Yönetimi
2011 - 2012
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (LOG 301) Lojistik Planlama ve Modelleme I
 • (LOG 302) Lojistik Planlama ve Modelleme II
 • (LOG 420) Şehir Lojistiği
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 511) Lojistik Sistemlerinin Tasarımı ve Modellemesi
 • (LOG 599) Yüksek Lisans Tezi
2010 - 2011
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (LOG 308) Taşımacılık Yönetimi
 • (LOG 420) Şehir Lojistiği
 • (LOG 460) Yönlendirilmiş Araştırma
 • (LOG 497) Bitirme Projesi I
 • (LOG 498) Bitirme Projesi II
 • (LOG 595) Seminer
 • (LOG 599) Yüksek Lisans Tezi
2009 - 2010
 • (GSS 500) Seminer
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (LOG 101) Lojistik İlkeleri I
 • (LOG 301) Lojistik Planlama ve Modelleme I
 • (LOG 312) Lojistikte Simülasyon
 • (LOG 410) Şebeke Optimizasyonu
 • (LOG 460) Yönlendirilmiş Araştırma
2008 - 2009
 • (LOG 301) Lojistik Planlama ve Modelleme I
 • (LOG 312) Lojistikte Simülasyon
 • (LOG 403) Lojistik Bilgi Sistemleri
 • (LOG 404) Stratejik Lojistik Yönetimi
 • (LOG 410) Şebeke Optimizasyonu
 • (LOG 516) Tedarik Zinciri Proje Yönetimi