KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasarım Çalışmaları lisansüstü programını tamamlamıştır. Başlıca uzmanlık alanları arasında fotoğrafçılık ve grafik tasarım yer almaktadır.