UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Elektronik Devreler

- VLSI Tasar

- Telekom

Ek Konular

- Bilim Politikalar

- e-ticaret, e-işletme

Endüstri

- Elektronik Devre Tasarımı