MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • M.Borovalı.
  (2017) “Turkey’s ‘liberal liberals”.
  Philosophy And Social Criticism , 406-416,
 • M.Borovalı and C.Boyraz.
  (2015) “An Opening without an Outcome?: The Alevi Workshops”.
  Turkish Studies , 145-160, ISBN: 1468-3849
 • M.Borovalı and C.Boyraz.
  (2014) "Turkish Secularism and Islam: A Difficult Dialogue with the Alevis".
  PHILOSOPHY & SOCIAL CRITICISM , 479-488, ISBN: 0191-4537

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • M.Borovalı and C.Boyraz.
  (2016) "Türkiye’de Cemevleri Sorunu: Haklar ve Özgürlükler Bağlamında Eleştirel Bir Yaklaşım".
  Mülkiye Dergisi , 55-86,
Uluslararası
 • M.Borovalı.
  (2009) "Islamic Headscarves and Slippery Slopes".
  Cardozo Law Review , Vol. 30, No. 6,
 • M.Borovalı.
  (2007) "Religion and Politics in Turkey: The Promise of Political Liberalism".
  Boğaziçi Journal ,