TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Ogan Yumlu , “ 'Türkiye Anayasa Mahkemesinin Politik Analizi' ”
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Ali Rıza Yılmaz , “ Çek Cumhuriyet’inde Ekonomik Dönüşüm ve Özelleştirme ”
Bülent Uğur Bal , “ Küreselleşme Sürecinde Alternatif Vatandaşlık Kavramları ”
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dara Kaya , “ Küreselleşme ve Karşıtları: Küreselleşme Karşıtı Hareketler ”
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Özlem Madi , “ Çin Ekonomisinin Gelişimi ”
İstanbul Bilgi Üniversitesi