BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • M.Türkan and Ö.Karakaş.
  (2017) The effect of welding defects to the tensile behavior in corrosive environment of AISI 304L stainless steel joined with shielded metal electrode.
  Achievements In Mechanical And Materials Engineering, AMME 2017, Gliwice-Wisla, Poland.
  26-30, ISBN: 1734-8412

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • M.Türkan , L.C.Dülger , Ç.Ünal and B.Acar.
  (2023) Ticari Olarak Üretilen Bir Ağır Vasıta Jantının Yük Altındaki Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi.
  21. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU
  -, ISBN: