UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- İmalat Yöntemleri

- Hafif Metallerin Yorulması

- Nümerik Simülasyon