KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

05.05.1961 Edirne doğumlu olan Prof Dr Hayran, 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun olmuştur. Dr. Mürvet Hayran devlet hizmeti yükümlülüğünü, Cizre Verem Savaş Dispanseri, Cizre
Devlet Hastanesi Acil Servis’te yapmış, bu sırada TKİ ve İtalyan SAIPEM SpA. İşyeri Hekimlikleri
görevlerini de yerine getirmiştir.
1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Morfoloji Anabilim Dalı Anatomi Dalında tıpta uzmanlık eğitimini
tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık eğitimi ile birlikte Morfoloji Anabilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı
rotasyonlarını tamamlamış ve özel öğrenci olarak ileri genel ve özel histoloji doktora derslerini, ayrıca 2014
yılında da kansere özel temel istatistik kavramlar yüksek lisans dersini almıştır.
Prof Dr Hayran 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalında öğretim görevliliğine,
1992 yılında yardımcı doçentliğe atanmıştır. Yardımcı doçenliği sırasında, bir yıl süreyle Histoloji-
Embriyoloji Anabilim Dalında eğitim rotasyonu yapmıştır. 1995 yılında doçentlik unvanını alan Prof Dr Hayran,
2001 yılında Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Hücre Biyolojisi ve Fizyoloji Bölümü, Biyolojik
Görüntüleme Merkezinde misafir öğretim elemanı olarak elektron mikroskop, CLSM teknikleri ve kullanımı
ile immünhistokimyasal teknikler ile ilgili eğitim almıştır.
Hacettepe Üniversitesi Mikroskobik Anatomi Laboratuvarının elekton mikroskop biriminin yöneticiliğini ve
DPT den aldığı proje desteği ile Confocal Laser Scanning Microscop (CLSM) Laboratuvarının kuruculuğu ve
yöneticiiğini yapmıştır.
Prof Dr Hayran, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında profesörlük görevine 13 Şubat
2002’de atanmıştır.
Tıpta uzmanlık tezini “Cochlea’nın vaskülarizasyonunun ışık ve stereomikroskopları ile incelenmesi”
üzerine yapmış olan Prof Dr Hayran, İç Kulak ve burun mikroanatomisi ve klinik anatomi çalışmalarının
yanı sıra mikroskobik anatomide farklı dokular ve organlar ile ilgili çalışmalarda kullanılabilecek skorlama
sistemini geliştirmiş, ayrıca biyomateryallerin geliştirilmesi ve medical kullanım alanları ile ilgili çalışmalara
katılmıştır. SCI kapsamında 66 yayını ve kitap bölümü ile 909 üzerinde atıf almıştır. H-indexi 19 dır.
Prof. Dr. Mürvet Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı II. dönem
görevini sürdürmekteyken, 2015’in ekim ayında, kendi arzusuyla, İzmir’de yaşamayı seçerek emekli
olmuştur.