KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Mustafa Reha Okur, lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisans ve lisansüstü eğitimlerini Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayarak doktora derecesini 2019 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme programından almıştır. 2013-2020 yılları arasında aynı üniversitenin İşletme Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki mevcut görevinden önce ise İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde iki dönem boyunca kısmi zamanlı öğretim elemanı olarak ders vermiştir. Doktora çalışmaları sırasında bir yıl boyunca Groningen Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca, bu süre zarfında, Ohio State Üniversitesi Risk Enstitüsü'nden aldığı araştırma ödülü ile 2019-2022 yılları arasında Risk Enstitüsü araştırmacılarından birisi olmuştur.

Uzmanlık alanı, her düzeyde etkin, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar geliştirmek için muhasebe ve finans alanlarında kurumsal yönetim, denetim, finansal tablo hileleri, muhasebe hileleri ve makine öğrenme uygulamalarının finans alanındaki uygulamalarını kapsar. Dr. Mustafa Reha Okur’un alanında pek çok akademik çalışması bulunmakla beraber, çok sayıda Avrupa Birliği projesinde ve çeşitli ulusal/uluslararası kurumlar tarafından desteklenen projelerde koordinatör ve araştırmacı olarak görev almıştır.