KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

14 Ekim 1969 yılında Konya-Ereğli’de doğdu.
İlk , orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı.
Lisans eğitimini de 1991 yılında Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü’nde, bölüm ve okul birincisi olarak tamamladı.
Lisansüstü eğitimini 1995 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kitle İletişim-Radyo/TV Anabilim Dalı’nda yaptı. Prof. Dr. Özcan Özal’ın tez danışanlığını yaptığı “Türkiye’de Radyo ve TV Yayıncılığında Hukuki Düzenlemeler” konulu yükseklisans tezini hazırladı.
1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çalışma yaşamına başladı. 2005 yılına kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde uzman olarak çalıştı.
2005 -2006 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde Enstitü Sekreterliği;
2006-2007 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma-Planlama Koordinasyon Birim Sorumluluğu;
2007-2008 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Yüksekokul sekreterliği görevlerinde bulundu.
2009 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.