UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Biyoistatistik

- istatistik

- Uygulamalı Matematik