KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans eğitimini 2015 yılında Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde bölüm birincisi olarak tamamladı. 2015-2020 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalında hemşire olarak görev yaptı. Yüksek lisans öğrenimini 2018 yılında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği'nde "KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON EĞİTİMİNDE ANLATIM YÖNTEMİ İLE MOBİL ÖĞRENME YÖNTEMİ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" konulu tez çalışması ile tamamladı. 2019 yılında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora eğitimine başladı.